בטריה למחשב נייד COMPAQ Presario CQ40 CQ41 CQ45 CQ50 CQ60 CQ61

בטרייה סוללה למחשב נייד COMPAQ Presario CQ40 CQ41 CQ45 CQ50 CQ60 CQ61

הסוללה טובה גם למחשבים ניידים מהדגמים הבאים.

HP
462889-121462889-421462890-151
462890-161462890-251462890-541
462890-751462890-761482186-003
484170-001484170-002484171-001
485041-001485041-003487296-001
487354-001497694-001498482-001
EV06055HSTNN-CB72HSTNN-CB73
HSTNN-DB72HSTNN-DB73HSTNN-IB72
HSTNN-IB73HSTNN-LB72HSTNN-LB73
HSTNN-UB72HSTNN-UB73HSTNN-XB72
HSTNN-XB73KS524AA
Compaq
Presario CQ40 SeriesPresario CQ40-305AUPresario CQ40-313AX
Presario CQ40-315AXPresario CQ41-100Presario CQ41-103AX
Presario CQ41-105AXPresario CQ41-108AXPresario CQ41-109AU
Presario CQ41-109AXPresario CQ41-110AUPresario CQ41-110AX
Presario CQ41-200Presario CQ41-202TXPresario CQ41-203TU
Presario CQ41-203TXPresario CQ41-204AUPresario CQ41-204AX
Presario CQ41-204TXPresario CQ41-205AXPresario CQ41-205TU
Presario CQ41-205TXPresario CQ41-206AXPresario CQ41-206TU
Presario CQ41-206TXPresario CQ41-207AXPresario CQ41-207TU
Presario CQ41-207TXPresario CQ41-208AXPresario CQ41-209AU
Presario CQ41-209AXPresario CQ41-209TXPresario CQ41-210TU
Presario CQ41-210TXPresario CQ41-211AXPresario CQ41-211TU
Presario CQ41-214TXPresario CQ41-216TUPresario CQ41-219AX
Presario CQ41-220TXPresario CQ41-221TXPresario CQ41-226LA
Presario CQ41-226TXPresario CQ41-227TXPresario CQ45 Series
Presario CQ45-306TXPresario CQ45-307TXPresario CQ50 Series
Presario CQ50-100 SeriesPresario CQ60 SeriesPresario CQ60-100 Series
Presario CQ60-200 SeriesPresario CQ60-202TXPresario CQ60-204TU
Presario CQ60-208TXPresario CQ60-300 SeriesPresario CQ60-400
Presario CQ60-419WMPresario CQ61Presario CQ61-100
Presario CQ61-200Presario CQ61-300Presario CQ70 Series
Presario CQ70-100 SeriesPresario CQ70-100ERPresario CQ70-101TU
Presario CQ70-101TXPresario CQ70-101XXPresario CQ70-102TU
Presario CQ70-102TXPresario CQ70-102XXPresario CQ70-103EB
Presario CQ70-103EFPresario CQ70-103EMPresario CQ70-103TU
Presario CQ70-103TXPresario CQ70-104TXPresario CQ70-105EB
Presario CQ70-105EFPresario CQ70-105TXPresario CQ70-110EB
Presario CQ70-110EFPresario CQ70-110EMPresario CQ70-110EO
Presario CQ70-110ERPresario CQ70-110ESPresario CQ70-111CA
Presario CQ70-115EEPresario CQ70-115EFPresario CQ70-115EO
Presario CQ70-115ESPresario CQ70-116EAPresario CQ70-116EM
Presario CQ70-117CAPresario CQ70-118CAPresario CQ70-118EF
Presario CQ70-118EOPresario CQ70-118NRPresario CQ70-119CA
Presario CQ70-120EFPresario CQ70-120EGPresario CQ70-120EM
Presario CQ70-120EOPresario CQ70-120ESPresario CQ70-120US
Presario CQ70-123EOPresario CQ70-124CAPresario CQ70-125EO
Presario CQ70-127NRPresario CQ70-128NRPresario CQ70-130ED
Presario CQ70-130EGPresario CQ70-130EOPresario CQ70-134CA
Presario CQ70-135EOPresario CQ70-140EDPresario CQ70-140EG
Presario CQ70-150EGPresario CQ70-150EVPresario CQ70-158EZ
Presario CQ71Presario CQ71-100Presario CQ71-200
Presario CQ71-300

HP

G50 SeriesG50-100 SeriesG60 Series
G60-100 SeriesG60-200G60-230US
G61 SeriesG70 SeriesG70-100 Series
G70-250usG71 SeriesHDX X16-1000 Series
HDX X16-1100 SeriesHDX X16-1200 SeriesHDX X16-1300
HDX16 SeriesHDX16-1140USHDX16t
Pavilion dv4 SeriesPavilion dv4-1000 SeriesPavilion dv4-1100 Series
Pavilion dv4-1200 SeriesPavilion dv4iPavilion dv4t
Pavilion dv4zPavilion dv5 SeriesPavilion dv5-1000 Series
Pavilion dv5-1000eaPavilion dv5-1000usPavilion dv5-1001au
Pavilion dv5-1001axPavilion dv5-1001tuPavilion dv5-1001tx
Pavilion dv5-1002auPavilion dv5-1002axPavilion dv5-1002nr
Pavilion dv5-1002txPavilion dv5-1002usPavilion dv5-1003ax
Pavilion dv5-1003clPavilion dv5-1003nrPavilion dv5-1003tx
Pavilion dv5-1004axPavilion dv5-1004nrPavilion dv5-1004tx
Pavilion dv5-1005axPavilion dv5-1005efPavilion dv5-1005eg
Pavilion dv5-1005emPavilion dv5-1005txPavilion dv5-1006ax
Pavilion dv5-1006txPavilion dv5-1007axPavilion dv5-1007ca
Pavilion dv5-1007clPavilion dv5-1007efPavilion dv5-1007tx
Pavilion dv5-1008axPavilion dv5-1008caPavilion dv5-1008ea
Pavilion dv5-1008txPavilion dv5-1009axPavilion dv5-1009ea
Pavilion dv5-1009txPavilion dv5-1010eaPavilion dv5-1010ef
Pavilion dv5-1010egPavilion dv5-1010etPavilion dv5-1010tx
Pavilion dv5-1010usPavilion dv5-1011eaPavilion dv5-1011tx
Pavilion dv5-1012eaPavilion dv5-1012txPavilion dv5-1013tx
Pavilion dv5-1014txPavilion dv5-1015eaPavilion dv5-1015nr
Pavilion dv5-1015txPavilion dv5-1016txPavilion dv5-1017nr
Pavilion dv5-1017txPavilion dv5-1018txPavilion dv5-1019tx
Pavilion dv5-1020efPavilion dv5-1020elPavilion dv5-1020et
Pavilion dv5-1020txPavilion dv5-1021txPavilion dv5-1022el
Pavilion dv5-1022txPavilion dv5-1023txPavilion dv5-1024el
Pavilion dv5-1024txPavilion dv5-1025txPavilion dv5-1026tx
Pavilion dv5-1027txPavilion dv5-1028caPavilion dv5-1028tx
Pavilion dv5-1029txPavilion dv5-1030efPavilion dv5-1030el
Pavilion dv5-1030epPavilion dv5-1030esPavilion dv5-1030tx
Pavilion dv5-1031txPavilion dv5-1032elPavilion dv5-1032tx
Pavilion dv5-1033txPavilion dv5-1034caPavilion dv5-1034el
Pavilion dv5-1034txPavilion dv5-1035txPavilion dv5-1036tx
Pavilion dv5-1037txPavilion dv5-1038txPavilion dv5-1039tx
Pavilion dv5-1040ecPavilion dv5-1040eePavilion dv5-1040eg
Pavilion dv5-1040ehPavilion dv5-1040epPavilion dv5-1040er
Pavilion dv5-1040etPavilion dv5-1040ewPavilion dv5-1040ez
Pavilion dv5-1040txPavilion dv5-1041txPavilion dv5-1042tx
Pavilion dv5-1043txPavilion dv5-1044caPavilion dv5-1044tx
Pavilion dv5-1045txPavilion dv5-1046txPavilion dv5-1048er
Pavilion dv5-1050eiPavilion dv5-1050ekPavilion dv5-1050er
Pavilion dv5-1050esPavilion dv5-1060ecPavilion dv5-1060ee
Pavilion dv5-1060ewPavilion dv5-1070ecPavilion dv5-1070ee
Pavilion dv5-1070erPavilion dv5-1070esPavilion dv5-1070ew
Pavilion dv5-1080ehPavilion dv5-1080eiPavilion dv5-1080el
Pavilion dv5-1087eoPavilion dv5-1090esPavilion dv5-1093xx
Pavilion dv5-1094eoPavilion dv5-1094xxPavilion dv5-1095eo
Pavilion dv5-1096xxPavilion dv5-1098xxPavilion dv5-1099xx
Pavilion dv5-1100 SeriesPavilion dv5/CTPavilion dv5t
Pavilion dv5t-1000Pavilion dv5zPavilion dv5z-1000
Pavilion dv6 SeriesPavilion dv6-1000etPavilion dv6-1001tx
Pavilion dv6-1001xxPavilion dv6-1002txPavilion dv6-1003tx
Pavilion dv6-1004txPavilion dv6-1005eaPavilion dv6-1005ez
Pavilion dv6-1005txPavilion dv6-1006txPavilion dv6-1007tx
Pavilion dv6-1008txPavilion dv6-1009elPavilion dv6-1009tx
Pavilion dv6-1010eaPavilion dv6-1010edPavilion dv6-1010et
Pavilion dv6-1010txPavilion dv6-1011txPavilion dv6-1012tx
Pavilion dv6-1013eaPavilion dv6-1013txPavilion dv6-1016ez
Pavilion dv6-1018elPavilion dv6-1020ecPavilion dv6-1020ed
Pavilion dv6-1020eiPavilion dv6-1020ejPavilion dv6-1020ek
Pavilion dv6-1020elPavilion dv6-1020eqPavilion dv6-1020et
Pavilion dv6-1022elPavilion dv6-1023efPavilion dv6-1023em
Pavilion dv6-1025efPavilion dv6-1025eiPavilion dv6-1025ez
Pavilion dv6-1027efPavilion dv6-1030caPavilion dv6-1030ec
Pavilion dv6-1030edPavilion dv6-1030efPavilion dv6-1030em
Pavilion dv6-1030eoPavilion dv6-1030eqPavilion dv6-1030us
Pavilion dv6-1038caPavilion dv6-1040ebPavilion dv6-1040ed
Pavilion dv6-1040eiPavilion dv6-1040ejPavilion dv6-1040ek
Pavilion dv6-1040elPavilion dv6-1040evPavilion dv6-1040ez
Pavilion dv6-1042elPavilion dv6-1044elPavilion dv6-1045ee
Pavilion dv6-1045eiPavilion dv6-1045eoPavilion dv6-1045ez
Pavilion dv6-1046elPavilion dv6-1050efPavilion dv6-1050ei
Pavilion dv6-1050enPavilion dv6-1050eoPavilion dv6-1050ep
Pavilion dv6-1050etPavilion dv6-1050usPavilion dv6-1053cl
Pavilion dv6-1055eePavilion dv6-1056elPavilion dv6-1058el
Pavilion dv6-1060ekPavilion dv6-1060elPavilion dv6-1060eo
Pavilion dv6-1060esPavilion dv6-1060evPavilion dv6-1062el
Pavilion dv6-1066elPavilion dv6-1068elPavilion dv6-1070eo
Pavilion dv6-1080elPavilion dv6-1080eqPavilion dv6-1080es
Pavilion dv6-1090eoPavilion dv6-1090esPavilion dv6-1099ef
Pavilion dv6-1100 SeriesPavilion dv6-1100eoPavilion dv6-1100es
Pavilion dv6-1100soPavilion dv6-1100ssPavilion dv6-1100sv
Pavilion dv6-1101auPavilion dv6-1101axPavilion dv6-1101so
Pavilion dv6-1101tuPavilion dv6-1101txPavilion dv6-1102au
Pavilion dv6-1102axPavilion dv6-1102tuPavilion dv6-1102tx
Pavilion dv6-1103auPavilion dv6-1103axPavilion dv6-1103ee
Pavilion dv6-1103eiPavilion dv6-1103eoPavilion dv6-1103tu
Pavilion dv6-1103txPavilion dv6-1104auPavilion dv6-1104ax
Pavilion dv6-1104tuPavilion dv6-1104txPavilion dv6-1105au
Pavilion dv6-1105axPavilion dv6-1105eePavilion dv6-1105ei
Pavilion dv6-1105eoPavilion dv6-1105esPavilion dv6-1105sl
Pavilion dv6-1105tuPavilion dv6-1105txPavilion dv6-1106au
Pavilion dv6-1106axPavilion dv6-1106txPavilion dv6-1107au
Pavilion dv6-1107axPavilion dv6-1107elPavilion dv6-1107tx
Pavilion dv6-1108auPavilion dv6-1108axPavilion dv6-1108ca
Pavilion dv6-1108txPavilion dv6-1109auPavilion dv6-1109ax
Pavilion dv6-1109txPavilion dv6-1110ecPavilion dv6-1110eg
Pavilion dv6-1110ehPavilion dv6-1110ejPavilion dv6-1110el
Pavilion dv6-1110eoPavilion dv6-1110eqPavilion dv6-1110es
Pavilion dv6-1110etPavilion dv6-1110ezPavilion dv6-1110ss
Pavilion dv6-1110txPavilion dv6-1111txPavilion dv6-1112tx
Pavilion dv6-1113txPavilion dv6-1114txPavilion dv6-1115ee
Pavilion dv6-1115eiPavilion dv6-1115esPavilion dv6-1115et
Pavilion dv6-1115ezPavilion dv6-1115txPavilion dv6-1116el
Pavilion dv6-1116txPavilion dv6-1117elPavilion dv6-1117es
Pavilion dv6-1117txPavilion dv6-1118elPavilion dv6-1118tx
Pavilion dv6-1119elPavilion dv6-1119txPavilion dv6-1120ec
Pavilion dv6-1120efPavilion dv6-1120egPavilion dv6-1120eh
Pavilion dv6-1120eiPavilion dv6-1120ejPavilion dv6-1120ek
Pavilion dv6-1120elPavilion dv6-1120eoPavilion dv6-1120eq
Pavilion dv6-1120erPavilion dv6-1120esPavilion dv6-1120et
Pavilion dv6-1120ezPavilion dv6-1120saPavilion dv6-1120sf
Pavilion dv6-1120skPavilion dv6-1120slPavilion dv6-1120tx
Pavilion dv6-1121txPavilion dv6-1122txPavilion dv6-1122us
Pavilion dv6-1123eePavilion dv6-1123txPavilion dv6-1124ca
Pavilion dv6-1124txPavilion dv6-1125eePavilion dv6-1125ef
Pavilion dv6-1125elPavilion dv6-1125eoPavilion dv6-1125er
Pavilion dv6-1125etPavilion dv6-1125sfPavilion dv6-1125tx
Pavilion dv6-1126elPavilion dv6-1126txPavilion dv6-1127cl
Pavilion dv6-1127eePavilion dv6-1127elPavilion dv6-1127tx
Pavilion dv6-1128txPavilion dv6-1129txPavilion dv6-1130ec
Pavilion dv6-1130egPavilion dv6-1130ehPavilion dv6-1130ei
Pavilion dv6-1130ekPavilion dv6-1130elPavilion dv6-1130eo
Pavilion dv6-1130eqPavilion dv6-1130esPavilion dv6-1130et
Pavilion dv6-1130saPavilion dv6-1130txPavilion dv6-1131sa
Pavilion dv6-1131txPavilion dv6-1132saPavilion dv6-1132tx
Pavilion dv6-1133egPavilion dv6-1133etPavilion dv6-1133sa
Pavilion dv6-1133txPavilion dv6-1134caPavilion dv6-1134tx
Pavilion dv6-1135eiPavilion dv6-1135ekPavilion dv6-1135et
Pavilion dv6-1135ezPavilion dv6-1135txPavilion dv6-1136tx
Pavilion dv6-1138caPavilion dv6-1140eaPavilion dv6-1140ec
Pavilion dv6-1140edPavilion dv6-1140efPavilion dv6-1140eg
Pavilion dv6-1140eiPavilion dv6-1140ejPavilion dv6-1140ek
Pavilion dv6-1140elPavilion dv6-1140eoPavilion dv6-1140eq
Pavilion dv6-1140esPavilion dv6-1140etPavilion dv6-1140ez
Pavilion dv6-1145egPavilion dv6-1148caPavilion dv6-1149eg
Pavilion dv6-1149etPavilion dv6-1150ecPavilion dv6-1150ed
Pavilion dv6-1150eiPavilion dv6-1150elPavilion dv6-1155ei
Pavilion dv6-1157ezPavilion dv6-1160edPavilion dv6-1160eg
Pavilion dv6-1160eiPavilion dv6-1160ejPavilion dv6-1160en
Pavilion dv6-1170edPavilion dv6-1170egPavilion dv6-1170eo
Pavilion dv6-1170esPavilion dv6-1180edPavilion dv6-1180ej
Pavilion dv6-1180eoPavilion dv6-1180esPavilion dv6-1185eo
Pavilion dv6-1190egPavilion dv6-1190enPavilion dv6-1190eo
Pavilion dv6-1199eePavilion dv6-1199egPavilion dv6-1200
Pavilion dv6-1300Pavilion dv6-2000Pavilion dv6-2000sl
Pavilion dv6-2000stPavilion dv6-2001auPavilion dv6-2001tx
Pavilion dv6-2001xxPavilion dv6-2002ewPavilion dv6-2003el
Pavilion dv6-2003eoPavilion dv6-2003soPavilion dv6-2003tx
Pavilion dv6-2004eoPavilion dv6-2004slPavilion dv6-2005au
Pavilion dv6-2005axPavilion dv6-2005eoPavilion dv6-2005et
Pavilion dv6-2005evPavilion dv6-2005sfPavilion dv6-2005sg
Pavilion dv6-2005slPavilion dv6-2005spPavilion dv6-2005sw
Pavilion dv6-2005txPavilion dv6-2006auPavilion dv6-2006eg
Pavilion dv6-2006elPavilion dv6-2006soPavilion dv6-2006tx
Pavilion dv6-2007auPavilion dv6-2007axPavilion dv6-2007el
Pavilion dv6-2007sfPavilion dv6-2007soPavilion dv6-2007tx
Pavilion dv6-2008axPavilion dv6-2008eoPavilion dv6-2008tx
Pavilion dv6-2009axPavilion dv6-2009eoPavilion dv6-2009tx
Pavilion dv6-2010eaPavilion dv6-2010ebPavilion dv6-2010ec
Pavilion dv6-2010ehPavilion dv6-2010elPavilion dv6-2010en
Pavilion dv6-2010eoPavilion dv6-2010epPavilion dv6-2010eq
Pavilion dv6-2010saPavilion dv6-2010sfPavilion dv6-2010sg
Pavilion dv6-2010slPavilion dv6-2010ssPavilion dv6-2010st
Pavilion dv6-2010svPavilion dv6-2011egPavilion dv6-2012ax
Pavilion dv6-2012efPavilion dv6-2012egPavilion dv6-2012sf
Pavilion dv6-2013etPavilion dv6-2014axPavilion dv6-2014er
Pavilion dv6-2015egPavilion dv6-2015erPavilion dv6-2015et
Pavilion dv6-2015sfPavilion dv6-2015sgPavilion dv6-2015sl
Pavilion dv6-2015svPavilion dv6-2015swPavilion dv6-2016ax
Pavilion dv6-2016egPavilion dv6-2016ezPavilion dv6-2017eg
Pavilion dv6-2017erPavilion dv6-2018axPavilion dv6-2019ax
Pavilion dv6-2019erPavilion dv6-2020axPavilion dv6-2020ca
Pavilion dv6-2020ecPavilion dv6-2020egPavilion dv6-2020en
Pavilion dv6-2020erPavilion dv6-2020esPavilion dv6-2020ev
Pavilion dv6-2020saPavilion dv6-2020sbPavilion dv6-2020sg
Pavilion dv6-2020slPavilion dv6-2021elPavilion dv6-2021er
Pavilion dv6-2022egPavilion dv6-2022erPavilion dv6-2023eg
Pavilion dv6-2023elPavilion dv6-2025ecPavilion dv6-2025er
Pavilion dv6-2025ewPavilion dv6-2025sfPavilion dv6-2025sl
Pavilion dv6-2025ssPavilion dv6-2026esPavilion dv6-2027es
Pavilion dv6-2028caPavilion dv6-2028esPavilion dv6-2028ez
Pavilion dv6-2030ecPavilion dv6-2030enPavilion dv6-2030er
Pavilion dv6-2030evPavilion dv6-2030ezPavilion dv6-2030sa
Pavilion dv6-2030sbPavilion dv6-2030sdPavilion dv6-2030ss
Pavilion dv6-2035erPavilion dv6-2035ssPavilion dv6-2040eb
Pavilion dv6-2040elPavilion dv6-2040erPavilion dv6-2040ev
Pavilion dv6-2040saPavilion dv6-2040ssPavilion dv6-2043ca
Pavilion dv6-2043elPavilion dv6-2043usPavilion dv6-2044ca
Pavilion dv6-2044dxPavilion dv6-2044elPavilion dv6-2045el
Pavilion dv6-2045esPavilion dv6-2046ezPavilion dv6-2050eb
Pavilion dv6-2050egPavilion dv6-2050eoPavilion dv6-2050es
Pavilion dv6-2050etPavilion dv6-2051elPavilion dv6-2051xx
Pavilion dv6-2052eoPavilion dv6-2053eoPavilion dv6-2055eg
Pavilion dv6-2055erPavilion dv6-2055soPavilion dv6-2056el
Pavilion dv6-2056soPavilion dv6-2057clPavilion dv6-2057eo
Pavilion dv6-2057ezPavilion dv6-2058soPavilion dv6-2059eo
Pavilion dv6-2060eaPavilion dv6-2060etPavilion dv6-2060so
Pavilion dv6-2060ssPavilion dv6-2062eoPavilion dv6-2064ca
Pavilion dv6-2065etPavilion dv6-2066dxPavilion dv6-2070eo
Pavilion dv6-2070etPavilion dv6-2070ezPavilion dv6-2077la
Pavilion dv6-2080esPavilion dv6-2088dxPavilion dv6-2090eg
Pavilion dv6-2090eoPavilion dv6-2090epPavilion dv6-2090er
Pavilion dv6-2090esPavilion dv6-2091egPavilion dv6-2100
Pavilion dv6tPavilion dv6t-1000Pavilion dv6t-1100
Pavilion dv6t-2000Pavilion dv6zPavilion dv6z Artist Edition 2 series
Pavilion dv6z-1000Pavilion dv6z-2000

Paste your AdWords Remarketing code here