מקלדת למחשב נייד ACER 5742Z

מקלדת למחשב נייד ACER 5742Z

ל- תיקון מחשב נייד פונים ללפטופטק

המקלדת תואמת בנוסף גם לדגמים הבאים:

 • Acer
 • Aspire 5251 5252                                    Aspire 5336 7740                                         Aspire 5820T 5820TZ
 • Aspire 5552 5410                                    Aspire 5410t 8940g                                      Aspire 5820TG 5820TZG
 • Aspire 5536 5536G                                  Aspire 5538 5538G                                       Aspire 7535/g 7735/g
 • Aspire 5542 5542G                                  Aspire 5551 5551G                                       Aspire 7540 7540G
 • Aspire 5553 5553G                                  Aspire 5625 5625G                                       Aspire 7551 7551G
 • Aspire 5736 5736G                                  Aspire 5738G 5738ZG                                   Aspire 7552 7552G
 • Aspire 5738 5738Z                                  Aspire 5739 5739G                                        Aspire 7735Z 7735ZG
 • Aspire 5740 5740G                                  Aspire 5741 5741G                                        Aspire 7736 7736Z
 • Aspire 5742 5742G                                  Aspire 5742Z 5742ZG                                    Aspire 7738 7738G
 • Aspire 5810 5810T                                   Aspire 5745P 5745PG                                    Aspire 7741 7741G
 • Aspire 5820 5820G                                   Aspire 5810TG 5810TZ                                  Aspire 7741Z 7741ZG
 • Aspire 7745 7745G                                   Aspire 7735ZG 7745Z                                    Aspire 8935 8935g
 • Aspire 7751 7751G
 • Fit  Partnumbers:
 • Acer
 • NSK-AL01D                                 AS5810T-8929                              AS5810T-8952
 • 9J.N1H82.01                               AS5810TZ-4274                            AS5810TZ-4112
 • 9J.N1H82.K1D                            AEZK6R00010                                KB.I170A.083
 • MP-09B33U46442
 • Acer Aspire 5251 5252                                    Aspire 5336 7740                                         Aspire 5820T 5820TZ Aspire 5552 5410                                    Aspire 5410t 8940g                                      Aspire 5820TG 5820TZG Aspire 5536 5536G                                  Aspire 5538 5538G                                       Aspire 7535/g 7735/g Aspire 5542 5542G                                  Aspire 5551 5551G                                       Aspire 7540 7540G Aspire 5553 5553G                                  Aspire 5625 5625G                                       Aspire 7551 7551G Aspire 5736 5736G                                  Aspire 5738G 5738ZG                                   Aspire 7552 7552G Aspire 5738 5738Z                                  Aspire 5739 5739G                                        Aspire 7735Z 7735ZG Aspire 5740 5740G                                  Aspire 5741 5741G                                        Aspire 7736 7736Z Aspire 5742 5742G                                  Aspire 5742Z 5742ZG                                    Aspire 7738 7738G Aspire 5810 5810T                                   Aspire 5745P 5745PG                                    Aspire 7741 7741G Aspire 5820 5820G                                   Aspire 5810TG 5810TZ                                  Aspire 7741Z 7741ZG Aspire 7745 7745G                                   Aspire 7735ZG 7745Z                                    Aspire 8935 8935g Aspire 7751 7751G
 • Fit  Partnumbers:
 • Acer NSK-AL01D                                 AS5810T-8929                              AS5810T-8952                  9J.N1H82.01                               AS5810TZ-4274                            AS5810TZ-4112 9J.N1H82.K1D                            AEZK6R00010                                KB.I170A.083 MP-09B33U46442
Paste your AdWords Remarketing code here