כיצד נשמור על אורך חיי הסוללה?

כיצד נשמור על אורך חיי הסוללה?

 

  • טעינה ראשונית: הטען את הסוללה בין 8-12 שעות.
  • הטען את הסוללה רק כאשר היא מתרוקנת למצב של 10% ומטה.
  • הטען את המחשב עד 100%.
  • אל תחבר את המטען לחשמל באופן תמידי, אלא כאשר יש צורך במילוי הסוללה!
  • כדי לשמור על הסוללה עליך להשתמש בה, לכן מחשב שאינו בשימוש זמן ממושך, או סוללה שהוצאה מהמחשב לאורך זמן – הסוללה תינזק. פעילותה של הסוללה היא שמירתה!

 

לכל שאלה נוספת . מעבדת לפטופטק – המומחית לתיקון מחשב נייד 03-677-3383